SKPSA 2019

Seminar Kewangan dan Pengauditan Sektor Awam

18-20 JULAI 2019 . The Puteri Pacific Hotel, Johor Bahru, Johor

Latar Belakang

Seminar ini dirangka dengan mantap dan menyeluruh untuk mencakupi isu-isu dan cabaran-cabaran yang berkaitan dengan tadbir urus sektor awam. Berkonsepkan perkongsian maklumat, idea dan pengetahuan mengenai isu-isu semasa meliputi perakaunan, pengauditan dan integriti dalam tadbir urus organisasi akan dikemukakan melalui kertas kerja yang akan dibentangkan oleh penceramah-penceramah yang pakar dan berpengalaman dalam bidang masing-masing.

Peserta

Persidangan ini adalah terbuka kepada ahli akademik, para penyelidik, pegawai sektor kerajaan terutamanya Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Jabatan Kerajaan , Badan Berkanun Negeri dan Persekutuan, dan Pihak-pihak lain yang berminat.

Objektif

  • Memperkenal serta menjelaskan konsep-konsep asas dan juga terkini mengenai perakaunan dan pengauditan di sektor awam agar seminar dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat tentang perkembangan semasa berhubung isu-isu berkenaan;
  • Membincang, meningkatkan kefahaman dan membahas kan isu-isu dan cabaran berkaitan dengan tadbir urus sektor awam; dan
  • Menyediakan ruang kepada warga sektor awam daripada kumpulan pengurusan atasan hingga ke kumpulan pelaksana berkongsi maklumat, idea, dan pengalaman dan permasalahan.

 

Muaturun Brosur

 

Jadual Program

Tentatif program SKPSA 2016 adalah seperti di dalam jadual di bawah. Bagaimanapun, program ini adalah tertakhluk kepada perubahan. Sila rujuk laman ini untuk perkembangan dan jadual terkini.

Ahad - 28 Ogos 2016
01:00pm - 09:30pm Pendaftaran peserta-peserta seminar
03:30pm - 05:00pm Majlis minum petang dan taklimat peserta
08:30pm - 10:30pm Makan Malam dan Perasmian SKPSA 2016
Isnin - 29 Ogos 2016
08:00am - 10.00am Sesi 1: Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia 
“Adoption of Corporate Governance Best Practices in the Government and Industry.”
Muaturun Nota Power Point
10.00am - 10.30am Minum Pagi
10.30am - 11.30am Sesi 2: Kementerian Dalam Negeri Malaysia 
“Pendekatan Pengauditan Good Governance oleh Bahagian Audit Dalam Terhadap Kawalan Hasil, Perbelanjaan dan Perolehan Kerajaan. ”
Muaturun Nota Power Point
11.30am - 12.30pm Sesi 3: The Center to Combat Corruption and Cronyism (C4) 
“Pengurusan Risiko Rasuah – Amalan Pencegahan Menutup Peluang Rasuah, Salah Guna Kuasa dan Penyelewengan.”
Muaturun Nota Power Point
12.30pm - 02.00pm Makan Tengahari
02.00pm - 05.30pm Lawatan Luar – Sarawak Cultural Village
07.30pm - 09.00pm Makan Malam
Selasa - 30 Ogos 2016  
08.15am - 10.00am  Sesi 4: Jabatan Audit Negara Malaysia (JANM) 
“Memperbaiki Penggunaan dan Kecekapan Kos Dana Sektor Awam Melalui Pemantauan Perlaksanaan dan Pengurusan Kewangan Berhemat.”
10.00am - 10.30am Minum Pagi
10.30am - 11.30am Sesi 5: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 
“Memperkukuh Peranan PBT Sebagai Agensi Kutipan Hasil Melalui Penerokaan Sumber dan Penciptaan Kekayaan."
Muaturun Nota Power Point
11.30am - 12.30pm Penutup dan seminar tamat
Hubungi Kami

Dr. Rose Shamsiah Samsudin, 
Pertanyaan Am 
Tel: 019 477 4267 / 04 928 7315
Fax: 04 928 7216
E-mail: [email protected]

Dr. Basariah Salim 
Pembayaran 
Tel: 019 470 0474 / 04 928 7203
Fax: 04 928 7216
E-mail: [email protected]

Puan Azimah Abdullah 
Pendaftaran Peserta 
Tel: 019 475 3122 / 04 928 7213/7212/7211
Fax: 04 928 7216
E-mail: [email protected]

Dianjurkan oleh