SKPSA 2019

Seminar Kewangan dan Pengauditan Sektor Awam

18-20 JULAI 2019 . The Puteri Pacific Hotel, Johor Bahru, Johor

Latar Belakang

Seminar ini dirangka dengan mantap dan menyeluruh untuk mencakupi isu-isu dan cabaran-cabaran yang berkaitan dengan tadbir urus sektor awam. Berkonsepkan perkongsian maklumat, idea dan pengetahuan mengenai isu-isu semasa meliputi perakaunan, pengauditan dan integriti dalam tadbir urus organisasi akan dikemukakan melalui kertas kerja yang akan dibentangkan oleh penceramah-penceramah yang pakar dan berpengalaman dalam bidang masing-masing.

Peserta

Persidangan ini adalah terbuka kepada ahli akademik, para penyelidik, pegawai sektor kerajaan terutamanya Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Jabatan Kerajaan , Badan Berkanun Negeri dan Persekutuan, dan Pihak-pihak lain yang berminat.

Objektif

  • Memperkenal serta menjelaskan konsep-konsep asas dan juga terkini mengenai perakaunan dan pengauditan di sektor awam agar seminar dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat tentang perkembangan semasa berhubung isu-isu berkenaan;
  • Membincang, meningkatkan kefahaman dan membahas kan isu-isu dan cabaran berkaitan dengan tadbir urus sektor awam; dan
  • Menyediakan ruang kepada warga sektor awam daripada kumpulan pengurusan atasan hingga ke kumpulan pelaksana berkongsi maklumat, idea, dan pengalaman dan permasalahan.

 

Muaturun Brosur

 

Jadual Program

Tentatif program SKPSA 2017 adalah seperti di dalam jadual di bawah. Bagaimanapun, program ini adalah tertakhluk kepada perubahan. Sila rujuk laman ini untuk perkembangan dan jadual terkini.

Selasa - 04 Julai 2017
02:00pm - 03:30pm Pendaftaran peserta
03:30pm - 05:00pm Majlis minum petang dan taklimat peserta
08:30pm - 10:30pm Makan Malam dan Perasmian SKPSA 2017
Dirasmikan Oleh: 
Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Madinah Mohamad
Ketua Audit Negara
Rabu - 05 Julai 2017
08:30am - 10.00am Sesi 1: Pengurusan Berhemat ke Arah Mempertingkatkan Prestasi Kewangan dan Penyampaian Perkhidmatan - Unit Perancang ekonomi
Muaturun Nota Power Point
10.00am - 10.30am Minum Pagi
10.30am - 11.30am

Sesi 2: Kerjasama PBT dan GLC dalam Memacu Pembangunan Ekonomi Mampan - Telekom Malaysia Berhad
Muaturun Nota Power Point

11.45am - 12.30pm Sesi 3: Peranan Audit Dalam untuk Menangani Ketidakpatuhan Pengurusan Kewangan dan Akaun - Unit Audit Dalam, Jabatan Perdana Menteri
Muaturun Nota Power Point
12.30pm - 02.15pm Makan Tengahari
02.15pm - 03.30pm Sesi 4: Unsur Penyelewengan dan Rasuah dalam Kes Ketidakpatuhan Pengurusan: Impak dan Implikasi - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Muaturun Nota Power Point
03.30pm - 04.00pm Minum Petang
04.00pm Lawatan Luar
Khamis - 06 Julai 2017  
08.30am - 10.00am  Sesi 5: Pengenalan kepada Malaysian Public Sector Accounting AStandard (MPSAS) dan Kerangka Kerja Konsep Perakaunan Akruan: Persediaan Ke Arah Implementasi - Akauntan Negara Malaysia
Muaturun Nota Power Point
10.00am - 11.30am Sesi 6: Akauntabiliti dan Integriti dalam Pengurusan Kewangan dan Perspektif Sektor Awam - Jabatan Perdana Menteri
Muaturun Nota Power Point
11.30am Penutup

Nota: Dengan kehadiran Yang Berbahagia Ketua Audit Negara, Tan Sri  Dr Madinah Mohamad, pakaian bagi majlis makan malam perasmian adalah formal.

Hubungi Kami

Dr. Rose Shamsiah Samsudin, 
Pertanyaan Am 
Tel: 019 477 4267 / 04 928 7315
Fax: 04 928 7216
E-mail: [email protected]

Dr. Basariah Salim 
Pembayaran 
Tel: 019 470 0474 / 04 928 7203
Fax: 04 928 7216
E-mail: [email protected]

Puan Azimah Abdullah 
Pendaftaran Peserta 
Tel: 019 475 3122 / 04 928 7213/7212/7211
Fax: 04 928 7216
E-mail: [email protected]

Dianjurkan oleh